Välkommen till Friare Livs webbutik

    Vi har böcker och samtalskort för dig som vill lära dig mer om kommunikation

    och specifikt om Nonviolent Communication som förhållningsätt!